บาคาร่าเว็บตรงภัยพิบัติที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจทำให้เกิดความเสียหาย 158 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2050

บาคาร่าเว็บตรงภัยพิบัติที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจทำให้เกิดความเสียหาย 158 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2050

ภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบาคาร่าเว็บตรงคาดว่าจะทำให้ผู้คน 1.3 พันล้านคนตกอยู่ในความเสี่ยงและทำลายทรัพย์สินทางกายภาพให้มีมูลค่าถึง 158 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2593 ตามข้อมูลของธนาคารโลกGlobal Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) ของธนาคารเพื่อการพัฒนาได้เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ในรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์

หากมองในแง่ดี ประชากรที่ตกอยู่ในอันตรายนั้นคล้ายคลึงกับของอินเดีย 

ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของโลก และความเสี่ยงทางการเงินก็มีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน

หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าความเสี่ยงจากภัยพิบัติประกอบด้วยสามปัจจัยหลัก ได้แก่ อันตราย การสัมผัส และความเปราะบาง อันตรายคือภัยธรรมชาติ เช่น พายุไซโคลนหรือแผ่นดินไหว การเปิดรับคือประชากรและทรัพย์สินทางเศรษฐกิจที่อยู่ในเขตเสี่ยงภัย และความเปราะบางเป็นจุดอ่อนโดยธรรมชาติของคนและทรัพย์สินที่จะเผชิญกับอันตรายเหล่านี้

หน่วยงานคาดการณ์ว่าโลกทุกวันนี้มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยเหล่านี้มากกว่า และภัยคุกคามก็จะเพิ่มขึ้นเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดภัยธรรมชาติมากขึ้นทุกปี ภัยคุกคามจากมหาสมุทรที่หิวโหยที่กำลังขยายตัวกลืนกินเมืองชายฝั่งใหญ่ ๆ ทั่วโลกที่ยังคงมีขนาดใหญ่ 

ภัยพิบัติในปีกลายมาจากน้ำท่วม พายุไซโคลน และแผ่นดินไหว ในขณะที่เมืองหลังจะยังคงไม่บุบสลายและเติบโต

อย่างสุดขั้ว แต่เมืองชายฝั่งที่จมอยู่ใต้น้ำจะเป็นความหายนะเพิ่มเติมที่ต้องนับ ผู้คนกว่า 1 พันล้านคนที่อาศัยอยู่ในเมืองชายฝั่งทะเลมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบหรือสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติเนื่องจากมหาสมุทรที่เพิ่มขึ้นภายในปี 2070 ตามรายงานของ Christian Aid

ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เสี่ยงภัย (เช่น เมืองชายฝั่ง) ซึ่งเพิ่มการสัมผัสกับอันตราย คาดว่าประชากรจะเพิ่มขึ้น 40% ใน 14 เมืองจาก 20 เมืองที่มีประชากรสูงสุดระหว่างปี 2015 ถึง 2030 ทั่วโลก เมืองเหล่านี้บางแห่งจะเติบโตมากกว่า 10 ล้านคนในช่วงเวลานี้และไปสู่ระดับดาราศาสตร์ภายในปี 2070 ตัวอย่างเช่น กัลกัตตา ซึ่งมีประชากร 1.3 ล้านคนในปัจจุบันคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 14 ล้านคนภายในปี 2070!

ยังขาดการวางผังเมืองอย่างมีนัยส าคัญ รวมถึงการต้านทานการจู่โจมของภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัย สิ่งนี้นำไปสู่ความเปราะบางของประชาชนและทรัพย์สินของพวกเขา และความสามารถของพวกเขาในการต่อต้านหรือบรรเทาอันตรายใด ๆ ที่อาจมุ่งสู่พวกเขา

รายงานยังยืนยันว่าความเสียหายประจำปีเพิ่มขึ้นจาก 14 พันล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2519-2528 เป็น 140 พันล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2548-2557 ตัวเลขรายปีได้มาจากค่าเฉลี่ยของความเสียหายในช่วงระยะเวลาสิบปี จำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกปีเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าจาก 60 ถึง 170 ล้านคนในช่วงเวลานี้

ประเทศที่ยากจนกว่านั้นมีความล่อแหลมมากกว่าในปัจจุบันและต้องการความช่วยเหลืออย่างมากจากประเทศที่พัฒนาแล้วและร่ำรวยในรูปแบบของความช่วยเหลือ เทคโนโลยี และการให้คำปรึกษาเพื่อน้อมรับนโยบายบรรเทาสภาพภูมิอากาศที่เป็นผลสืบเนื่อง ประเทศกำลังพัฒนาต้องใช้เงินมากถึง 4.1 ล้านล้านดอลลาร์เพื่อควบคุมการปล่อยคาร์บอนทั่วโลกตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลง Paris Climate การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ทนทานต่อภัยพิบัติและปรับตัวในช่วงเวลานี้ที่หนาแน่นและการวางแผนที่ปราศจากการขยายเขตเมืองในประเทศกำลังพัฒนา จะทำให้ตัวเลขมูลค่า 4.1 ล้านล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งบาคาร่าเว็บตรง